Symbolismus

S Y M B O L I S M U S

V podbě našeho malého slovníčku nabízíme významy několika posvátných symbolů. Seznamte se s nimi blíže a odkryjte pro sebe poklady starodávné moudrosti, kterou v sobě skrývají. Symboly nevznikají jen tak náhodou.. Symboly symbolizují skutečné fenomény života je to zároveň zdroj odkud čerpají svou moc. Starodávné a posvátné symboly nesou v sobě velkou sílu a po energetické stránce vnášejí konkrétní a působivý impuls do našich životů, ať už chápeme jejich magickou symboliku, nebo ne. Mají ještě jednu důležitější funkci – mohou nám pomoci připomenout si sami sebe, ať už se jedná o ženskost, o naši skutečnou lidskou podstatu a neomezené možnosti, minulé inkarnace, anebo minulost celé naší civilizace a země (Kronika Akaša). Symboly jsou vždy napojené na mocné archetypalni principy, které rezonují s naším podvědomím, a s naší duší.

 

 

 

Vesica Piscis  

Chalice Well

 

 

 

 

 

Vesica Piscis má bohatou symboliku je zejména jedním ze základních symbolů ženského principu a ženské joni.

 


 

 

 

Květ Života 

Flower of Life

 

 

 

 

Jeden ze základních symbolů sakrální geometrie. Prastarý symbol života. Symbolizuje matrici tvoření - ve struktuře modelu se údajně nachází zakódované parametry všech zákonů a principů našeho Vesmíru. 

 

 

 

Reiki 

reiki

 

 

 

 

 

Symbolizuje systém harmonizace dotekem, který byl znovuobjeven Mistrem Mikao Usui na začátku minulého století. Provádí se jednoduchým položením dlaní na tělo nebo auru člověka a je fascinující svou jednoduchostí a efektivitou.

 

 

 

Omom

 


 

 

Symbolizuje základní zvuk, z něhož pochází celý svět.  Óm je symbolem absolutna. 

 

 

Nekonečný uzel uzel

 

 

Symbolizuje jednotu všech věcí a klamnou představu času. Všechny jevy jsou vzájemně propojeny. Tento uzel nemá ani začátku, ani konce – je to jedna, ničím nepřerušená linie

 

 

Yin Yang

yin yang

 

 

 

 

Symbolizuje souhru polarit ve vesmíru. Yin (žensky aspekt) je receptivní, pasivní, chaoticky a emotivní. Yang (mužsky aspekt) je síla, pohyb, struktura. Ideální rovnováha těchto sil přináší vesmírnou harmonii.

 

 

Yab Yum

 

 v překladu znamená „otec - matka“, a symbolizuje tantrické spojení mezi mužským a ženským aspektem. Tantra je založena na láskyplném přijetí své sexuality, a života takovým jaký je. Tantrické spojení pak umožňuje transformace sexuální energie, a  jsou-li partneři skutečně propojení na všech 7 rovinách (sedmi čakrach), vede k dosažení božského stavu vědomí.

 

Joni – sanskritský název pro ženské pohlaví

 

 

Dokonalý  Človek , Vitruvian 

symbolizuje ideál lidských proporcí, jeho pupek, střed opsané kružnice, dělí délku jeho těla v poměru zlatého řezu.

 

 

Triple Moon 


Triple Moon


Symbolizuje triádu Bohyně – žensky aspekt. Ve Wicca a Neo-Paganismu tři fáze měsíce odpovídají třem fázím ženského života: Dívka – Matka – Stařena (mužský ekvivalent je Oplodnitel – Živitel - Mudrc). 

 

 

Ankh 

 

 symbol věčného života, a dokonalého člověka, v němž se odráží celé universum.

 

 

Hexagram

je symbolem života, a "mystické svatby" protikladů - spojení živlů ohně a vody, neboli mužského a ženského aspektu (tajemství vesmírné rovnováhy)

zdroj: Mists of Avalon