Práce s vlastním stínem

Pro práci se stínem jsem se narodila. Nejedná se v žádném případě o těžké případy vyžadující odbornou lékařskou praxi, týkající se těžkých psychický stavů, tam opravdu nemohu sloužit. Naopak spíš hledám životní omezení, která skrývají potenciál člověka. Práce se stínem je práce na potenciálu, na tom, že jedinec cítí, kudy vede jeho cesta, ale nějaké "cosi"  mu brání se plně rozvinout. Je to příslovečný tříhlavý pes střežící vstup do podsvětí. Mnohokrát mě zajímalo, proč taková síla střeží vstup, ale výstup už ne a jestliže je to tak nehostinné a strašné místo, proč musí být střeženo. Jednoduše proto, že kdo si dojde až sem, projde vlastním strachem a omezeními, domněnkami, ten najde svůj vlastní potenciál. Svůj klíč. V jedné báji se říká, že když byl stvořen svět, měl být klíč od  vědění o fungování světa ukryt na dobré a bezpečné místo. I hledalo se kde se dalo. Padlo slovo Měsíc i mořské dno a nakonec byl klíč vložen do lidského srdce. Tam nikdo hledat nebude a když ano, bude střežen tříhlavým psem stínu. A já velice ráda provázím touto cestou k přemožení tříhlavých psů, a zbožňuji ten moment, když si každý vyzvedne svůj poklad ukrytý ve vlastním nitru.