Ženské kruhy - lunární předení

Možná za některé položím otázky a rovnou na ně odpovím.

Co je to ženský kruh, proč Lunární předení?

Proč být mezi ženami, když mezi muži je vztah upřímnější?

K čemu mi to bude? Já jsem realistka.

Co je to Lunární předení?

Nejprve co Lunární předení není. Není to večírek feministek, klábosící kroužek. A není to ani uzavřená komunita podivínek ani psychologická poradna. Vypůjčím si větu od své kamarádky a učitelky Lilie Khousnoutdinové: „ Ženský kruh, stejně tak jako demokracie, globalizace, tantra a další slova nabitá významem a zároveň úplně prázdná, můžou zahrnovat nespočet věcí. Mohu tedy hovořit jen za kruhy, které vedu já a moje blízké kolegyně.“(Lilia Khoustnoutdinova)

 

Vycházím z potřeby ženy, pro niž je jednou z nejpodstatnějších forem pochopení   komunikace. A to ať slovem, či tichem s  plnou pozorností v pochopení a úctě.  Plná pozornost je další velmi silnou potřebou ženy. Být uznaná, viděná, přijatá bez podmínek a připomínek, jaká by být měla. Už jen proto, že během dne věnujeme plnou pozornost svým blízkým, nemluvě o zaměstnáních, kdy věnujeme pozornost ještě klientům a jako ženy se snadněji „zahltíme.“

 Další důležitou a bohužel velmi" zapečetěnou" potřebou, kterou mnohé ženy už samy necítí, že ji vůbec mají, je potřeba nesexuálního doteku, ve smyslu pohlazení, objetí, podporujícího doteku. Nikoliv ve smyslu klasické masáže, pouze na uvolnění těla, ale na uvolnění duše ženy. Mužskou představu musím zklamat „lechtivé“ orgie nepořádáme. Je známo, že ženská kůže je mnohem citlivější a během dne dochází při různých setkáních k nechtěné interakci, (autobusech, u lékaře…) k nepohodlným situacím pro ženskou duši a ta reaguje tělem. Takovou typickou reakcí je stahování se. Toto dlouhodobé stahování, žena v současné společnosti orientované na výkon, velice často ignoruje, až je přestane vnímat vůbec. Nicméně reakce jejího těla nezmizí. Dlouhodobým ignorováním dochází ke stahování šíjového svalstva, svalů čelistí, svalů v oblasti pánve... a následně všem dobře známé úporné bolesti hlavy, nesnesitelného PMS a menstruačním bolestem, které lze pravidelným dopřávání si pobytu v podporujícím ženské skupině zmírnit. Pochopitelně si každá volí formu, způsob, míru doteku a také zda ano či ne. Protože jsem dost dlouho pobývala ve farmaceutickém průmyslu, dobře vím, jak alarmující je spotřeba žen farmakologických pomocníků. Mnohdy zbytečně.V žádném přípdadě Lunární předení nezastupuje  odbornou lékařskou péči, ale věřím, že je možné mnohému předejít, když se naučíme vnímat své tělo.

V Lunárním předení jsou pravidla a je v zájmu všech je dodržovat.  K udržení  bezpečného  prostoru je důležité, aby vše co kruh přinese, zůstávalo v něm a hovoříme jen o svých pocitech. Nesoudíme, neodsuzujeme, neposuzujeme. Zásadně se nevynáší ven z kruhu. Se speciálními konkrétními tématy pracujeme zvlášť.  Je kladen důraz na individuální potřeby každé ženy, jsou plně respektovány její hranice. V Lunárním předení jde o naladění se na sebe a své potřeby. Je možné hovořit, ale je respektována jakákoliv potřeba ženy - odpočinek a ticho. Poslední dvě slova, jako by byla téměř neznámý pojem pro současnou ženu. Ze zkušenosti vím, že energie dvou hodin z Lunárního předení vydají na dva týdny, podle toho jak si kdo dovolí přijímat, minimálně dva dny, maximální činnosti, kterou v tento čas pobytem v kruhu “ neuděláte.“ Velice doporučuji jako prevenci proti syndromu vyhoření, především pro  zaměstnání orientované na jinou osobu (učitelky, lékařky, psycholožky, obchodnice, manažerky, tlumočnice, ženy na mateřské, kosmetičky, ženy pečující o své nemocné rodiče, manžela…. ) Osobně považuji Lunární předení – ženský kruh za běžnou součást měsíce každé ženy, stejně tak jakými je návštěva kadeřníka, kosmetičky, či manikérky.

Všechny tyto potřeby, pozornost, péči a dotyk během dne jako ženy dáváme a rády dáváme, ale pochopitelně také velmi potřebujeme a dožadujeme se jich po svých dětech, mužích, přátelích a rodičích, ale jejich dary jsou jiné a mnohdy dochází ke zbytečným frustracím, nedorozuměním a chladnutím vztahů. Není ojedinělý případ, kdy muž posílá svou ženu na ženský kruh a ochotně se nabízí i s hlídáním dětí. Vrací se mu totiž zpět vyživená, odpočatá žena, která se cítí pohodlně ve svém těle ať je jakékoliv.

 

Proč být mezi ženami, když s muži je vztah upřímnější?

Slovo ženská energie je jedním z těch slov, o kterých jsem hovořila v úvodu. V současné společnosti slaví expanzi ženské energie a ženství. Mnoho žen si ji tak trochu přivlastňuje, ale ženskou energií oplývá i muž a naopak. Na ženě je pak, aby kultivovala svou ženskost. Stává se, jako zajímavý vedlejší efekt, že i muž stojící vedle takové ženy, začne kultivovat své mužství.  Současné probuzení je spíš zkouškou naší duševní vyzrálosti, práce na sobě. Odkazuji na článek s Hankou Sar Blochovou v části Články. Je nemálo mužů, kteří jsou v současném "velkém ženském třesku" zastrašeni a jako muži se od sebe vzadalují ještě mnohem více. Ženství je tak trochu populární pojem, ale za několik století, ba dost možná i tisíciletí pokřivování, známe pravou ženskou esenci jen sporadicky. Dost možná oslavujme stále jen tu část, kterou dobře známe, nikoliv pravou podstatu a halíme se pod zvučná slova. Takže tuto otázku chápu a ženy, které takto přemýšlí jsou možná své ženskosti blíže, než si myslí.

Velice dlouho a bolestě jsem se ke kultivaci a znovuobjevení čisté ženské esence dopracovávala, strhávala pokřiveniny staletí a vím, že ta cesta nikdy neskončí. Stále na sobě pracuji a ano byla jsem jedna z těch, která upřednostňovala mužskou společnost, před ženskou. Mužskou společností jsem obklopena stále ráda a mužů si vážím, ale jsem v ní přítomna jako žena, ne jako jeden z nich. Nutno říct, že v dnešní době vlastně ani nevíme, jak taková ženská esence skutečně vypadá, ale v mnoha případech na těchto představách stavíme. Je mi dost často kladena otázaka, jaká ta ženská síla vlastně je.Ve svém Lunárním předení se snažím opět znovu vykřesat tu archaickou jiskru blahodárné esence, ke které jsem byla vedena jako kněžka a tak předávám dál znovu  nalezené,  staré moudrosti své i ostatních kněžek. Snažím se vytvořit prostor čisté ženské, ještě nepokroucené energie, jako inspiraci a především jako jakési duševní lázně pro ženy.  A stále hledám. Provázím ženy v napojování se na svůj měsíční cyklus a jak z něho těžit jako možnosti v jednom cyklu prožít celý ženin životní příběh, na cyklus přírody a jak s ním spolupracovat, nabíjet se jím pro svůj prospěch i v těžkých chvílích, sytit se jím, čerpat sílu a své ženské potřeby. Provázím ženy a nejen je, ale to až příště, nalezením pokladů za vlastním stínem.

K čemu mi to bude, jsem realistka.

Lunární předení je o tom, jak být zase ženou, narovnanou ve své ženskosti, ve své moci, která nevládne nad někým, ale s někým. Podává ruku jak zůstat ženou, i úspěšnou, v mužském světě, protože věřím, že v každé ženě spí kněžka a má mnoho podob, protože každá z nás je jedinečná.